Path:  Aktualności - Towarzystwo Wieniawskiego (en) / New Board of the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań (2017-2022)

New Board of the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań (2017-2022)From the left: Katarzyna Liszkowska-Łakomy, Waldemar Łyś, Teresa Dorożała-Brodniewicz, Piotr Frydryszek, Alina Kurczewska, 
Bartosz Bryła, Alina Mądry, Przemysław Olejnik, Stefan Drajewski.


On June 8, 2017
a General Assembly of the members of the Henryk Wieniawski Musical Society was held at the White Hall of the Poznań City Council. During the meeting the new Board and the Audit Committee 2017-2022 was elected.

Board (2017 – 2022)

 • Alina Kurczewska – Prezes
 • Bartosz Bryła
 • Teresa Dorożała-Brodniewicz
 • Stefan Drajewski
 • Piotr Frydryszek
 • Katarzyna Liszkowska-Łakomy
 • Waldemar Łyś
 • Alina Mądry
 • Przemysław Olejnik


Audit Commission (2017 – 2022)

 • Adam Nowak
 • Paweł Nowakowski
 • Władysława Stróżyk
Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, 08.06.2017. Alina Kurczewska - nowa Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 08.06.2017. Alina Kurczewska - nowa Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, 08.06.2017. Głosowanie - wybór Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego 08.06.2017.

Andrzej Wituski - long-time President and Director of the Henryk Wieniawski Musical Society - was awarded the title of Honorary Member and Honorary Chairman of the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań.


Alina Kurczewska and Andrzej Wituski. Phot. Waldemar Wylegalski.
1. Przemawia Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 2. Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 3. Głosowanie. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 4. Piotr Frydryszek. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 5. Piotr Frydryszek i Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 6. Antoni Szczuciński. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 7. Jędrzej Solarski, Andrzej Wituski, Bartosz Bryła. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 8. Andrzej Wituski i Antoni Szczuciński. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 9. Andrzej Wituski i Starosta Jan Grabkowski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 10. Jędrzej Solarski - Wiceprezydent Poznania i Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 11. Alina Kurczewska. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 12. Alina Kurczewska odbiera gratulacje od Andrzeja Wituskiego. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 13. Alina Kurczewska. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 14. Alina Kurczewska. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 15. Alina Kurczewska. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 16. Głosowanie. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 17. Bartosz Bryła i Alina Kurczewska. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 18. Nowy Zarząd. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 19. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski. 20. Romuald Połczyński i Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski.

Phot. Waldemar Wylegalski.
Maxim Vengerov i Andrzej Wituski - 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego (2016). Andrzej Wituski - 14. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego (2011). Andrzej Wituski i Roger Hargrave - 12. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego (2011). Pierwsze posiedzenie Jury 8. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego (1981 r.). Andrzej Wituski pierwszy z prawej. Pierwsze posiedzenie jury 7. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w siedzibie Towarzystwa Muzycznego (1977 r.). Andrzej Wituski czwarty od lewej.

Phot. Archive of the Henryk Wieniawski Music Society in Poznań.