Path:  wieniawski.pl EN / Music Competitions / COMPETITIONS ARCHIVE / International Henryk Wieniawski Violin Making Competition / 7th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition

7th International Henryk Wieniawski
Violin Making Competition
Poznań, 2-11 May 1986


JURY MEMBERS

Chairman: Włodzimierz Kamiński

Violinists:
Jadwiga Kaliszewska – Poland
Zenon Płoszaj – Poland
Władimir Grigoriew – USSR

Violin makers:
Józef Bartoszek – Poland
Antonio Capela – Portugal
Apostol Kaloferow – Bulgaria
Anatolij Koczergin – USSR
Gio Batta Morassi – Italy
Soroku Murata – Japan
Jan Pawlikowski – Poland
Eckart Richter – GDR
Karl Roy – GFR
Přemysl Śpidlen – Czechoslovakia


PRIZE WINNERS

1st prize: Jan Bobak – Poland
2nd prize: Lorenzo Marchi – Italy
3th prize: Jerzy Piórko – Poland
4th prize: Junji Matsuoka - Japan, Shinya Mochizuki – Japan