Path:  wieniawski.pl EN / Music Competitions / COMPETITIONS ARCHIVE / International Henryk Wieniawski Violin Making Competition / 8th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition

8th International Henryk Wieniawski
Violin Making Competition
Poznań, 2-11 May 1991


JURY MEMBERS

Chairman: Włodzimierz Kamiński

Violinists:
Jadwiga Kaliszewska – Poland
Zenon Płoszaj – Poland
Grigorij Fiejgin – USSR

Violin makers:
Józef Bartoszek – Poland
Wolfgang Bűnnagel - Germany
Antonio Capela – Portugal
Anatolij Koczergin – USSR
Gio Batta Morassi – Italy
Soroku Murata - Japan
Jan Pawlikowski – Poland
Eckart Richter – GDR
Michał Więckowski - Poland


PRIZE WINNERS

1st prize: Jerzy Piórko – Poland
2nd prize: Tadeusz Słodyczka – Poland
3rd prize: Stanisław Król – Poland
4th prize: Antoni Krupa – Poland, Udo Kretzschmann - Germany